woensdag 11 januari 2012

Sterren


De sterren schijnen niet alleen, wanneer het oog hen ziet. Hun licht blijft glanzen, ongeacht of zij door wolken verduisterd worden of in de schaduw worden gesteld door de schittering van de dag. In figuurlijke zin kunnen wij dus zeggen, dat wij altijd, dag en nacht, in de tegenwoordigheid van sterren zijn. Waar Mrs. Eddy Emmersons vaak gebruikte uitspraak “Bevestig uw wagen aan een ster,” nader toelicht, verzekert zij ons in Unity of Good (blz. 17) dat, naarmate wij ons verbinden aan de goddelijke macht, onze reis begunstigd zal worden met alles wat goed is. Ben je bang voor een idealist gehouden te worden? Wat is een waar idealist anders dan iemand, die, terwijl hij consequent aan zijn overtuiging betreffende de geestelijke werkelijkheid vasthoudt, stappen doet, die tot het praktische bewijs er van voeren? Op deze wijze van de sterren uit te zien, om het zo te noemen, is het vaste standpunt, dat de Christian Scientist zich ten doel stelt, om genezing te verkrijgen. De profetie zegt (Dan. 12:3): “De leraars nu zullen blinken, als de glans van het uitspansel, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig.” De mens weerspiegelt immer de verheven en heilige gedachten, die uit God, het goddelijk Gemoed voortkomen, namelijk het Gemoed dat vanuit de geestelijke hoogten van zijn eigen volmaaktheid op de mens en het heelal ziet.

Geen opmerkingen: