maandag 30 januari 2012

Profetie


Jesaja schreef  eens (Jes. 11:6): “En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven.” De vervulling van Jesaja’s profetie is door schilders in beeld gebracht in de vorm van het vredig samenzijn van wolven en lammeren, luipaarden en geitebokjes. Christian Science houdt zich bezig met het in vervulling brengen van dit visioen in het totaalbeeld van alle menselijke noden. Het is duidelijk dat alvorens wilde dieren met tamme dieren in harmonie kunnen leven, beide veranderingen moeten ondergaan. Geldt dit niet evenzo voor eigenschappen van het menselijke karakter? Zo zal samenwerking tussen mensen en landen mogelijk worden als luipaardachtige slinksheid plaatsmaakt voor eerlijke openhartigheid en wankelvoetige verdwaasdheid voor kalme zekerheid. Via morele en geestelijke wedergeboorte worden wij het duizendjarig rijk binnengeleid door een klein jongske, of de ‘nieuwe mens’ zoals Paulus het noemt, die uit deze morele en geestelijke wedergeboorte is voortgekomen. Als beestachtigheid, wreedheid en angst zijn afgelegd en de mens zijn godgelijkende morele en geestelijke aard die hem eigen is heeft aangedaan worden de eigenschappen zoals vrede en vreugde - het ware wezen van elk van ons - tot uitdrukking gebracht en neemt Christus - het ware menszijn - bezit van ons leven.

Geen opmerkingen: