donderdag 26 januari 2012

Oorzaak


Christian Science is het herstelde oorspronkelijke Christendom en zij omvat noch menselijke filosofie, noch met zichzelf in strijd zijnde theologie. De poging om een stoffelijk heelal aan God, Geest, toe te schrijven, is van begin af aan tegenstrijdig en onlogisch. Een gevolg moet in overeenstemming zijn met de oorzaak. God drukt zichzelf uit in het geestelijke, en in de geestelijke zin van het bestaan is geen zonde, ziekte en dood. De mens, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, zoals in Genesis vermeld staat, is niet een onvolmaakte sterveling, maar de ideële mens,waarvan Jezus zich bewust was, wanneer hij zieken genas en zondaren bevrijdde. Door geestelijk begrijpen wordt het sterfelijke uitgedaan voor het onsterfelijke. Dit was de weg, die Jezus ging; een weg van triomf en overwinning, een weg, die hem in staat stelde te zeggen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Geen opmerkingen: