zondag 8 januari 2012

Morgenlicht


“Wat ligt als een steen tussen ons en het morgenlicht der opstanding?” vraagt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings, blz. 179). En zij geeft hierop het volgende antwoord: “Het is het geloof aan een gemoed in de stof. Wij kunnen alleen tot de geestelijke opstanding komen door het oude bewustzijn van Ziel in de zinnen af te leggen.”  Niet door een enkel groot gebeuren, maar door de voortdurende erkenning, dat hij de vertegenwoordiger was van Ziel, heeft Christus Jezus zijn onsterfelijkheid bewezen. Zo moet iedereen in zijn voetstappen treden, dag aan dag de stenen afwentelen, de schijnbare kleine of grote stenen, die hen in stoffelijk denken zouden willen gevangen houden, en hen eerder met de zinnen dan met Ziel zouden willen vereenzelvigen. Christian Science spreekt niet van een opstanding in de toekomst. Het maakt de mensen heden vrij, zodat zij datgene in bezit kunnen nemen, wat in het gebied van de oneindigheid hun eigendom is.

Geen opmerkingen: