zaterdag 14 januari 2012

Leven


Op bladzijde 429 van Wetenschap en Gezondheid haalt Mrs. Eddy de verklaring van Jezus aan: “Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid” (Joh. 8:51), en zij voegt hieraan toe (blz 429, 430): “Deze uitspraak is niet beperkt tot het geestelijke leven, doch omvat alle verschijnselen van het bestaan.” Door ziekte, armoede, verbroken vriendschap, werkloosheid en oorlog als werkelijk te aanvaarden, geloven wij aan de dood van het goede. Laten wij Christian Science bestuderen, zodat wij mogen leren alle getuigenissen van de dood te niet te doen, niet door toe te geven, dat disharmonie thans werkelijk is of ooit werkelijk is geweest, maar door te erkennen, dat het goddelijke Leven eeuwig en alomtegenwoordig is. Een onafgebroken juiste werkzaamheid, de uiting van Leven, is ‘s mensen erfdeel. Harmonie wordt nooit afgesneden door de niet-intelligente stof, want harmonie heerst alom; zij is een eeuwige hoedanigheid van God. Daarom kan zij niet sterven. Door een helder begrip te onderhouden van de eeuwigdurende eenheid van God, Leven, en de idee van Leven, de geestelijke mens, kunnen wij bewijzen, dat onze gezondheid, harmonie en geluk onafgebroken zijn.

Geen opmerkingen: