woensdag 18 januari 2012

Geen belemmeringen


Wij moeten ons bewust worden van Waarheid, zoals Mrs. Eddy ons die geeft op blz. 473 van het leerboek: “God is overal en buiten Hem is er niets, dat tegenwoordig is of macht bezit.” Wanneer wij trachten volmaakt te zijn, lijkt het soms alsof wij trachten onszelf aan onze eigen schoenveters uit de modder te trekken. Af en toe kan men denken, dat we vorderingen maken, maar zolang men gelooft dat leven en intelligentie in de stof zetelen, voelt men zich voortdurend omlaag getrokken door het loodzware gewicht van materialisme. Het is van het grootste belang dat wij voor onze aanpak, met verstand beseffen, dat er in werkelijkheid geen gewicht van stoffelijkheid en dwaling bestaat, omdat in het heelal van Geest en Waarheid de bezieling en de verlichting van de geestelijke werkelijkheid besloten zijn. In werkelijkheid is er geen kwaad waar de mens zichzelf uit moet trekken, aangezien God Alles-in-alles is en de mens in zich sluit. Valse theologie zegt ons, dat wij er naar moeten streven goed te zijn in een boze wereld, maar dat wij niet kunnen verwachten het einddoel, volmaaktheid te bereiken. Jezus echter zei (Matt. 5:48): “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.” Hij wist dat iedereen zijn volmaaktheid hier en nu kan demonstreren, omdat het koninkrijk der hemelen, dat, zoals hij leerde, nabij is. Wanneer iemand beseft dat zijn ware zelfheid volmaakt is, niet ondanks het een of ander, maar wegens de alheid Gods, waarin geen belemmeringen zijn, dan zal hij vlugger de nietsheid van de zogenaamde belemmeringen demonstreren.

Geen opmerkingen: