donderdag 5 januari 2012

Erkenning


Wanneer er gevaar schijnt te dreigen, moeten wij, net als in de tijd van Elisa, bidden dat onze ogen geopend mogen worden en wij bewust zullen worden van de immer-tegenwoordigheid van God “bij welke geen verandering is of schaduw van omkering” en tegenover Wie geen andere macht staat, opdat ook wij hier en nu Zijn al-zijn mogen beseffen.
Op blz. 7 van Unity of Good schrijft Mrs. Eddy: “De erkenning van de volmaaktheid van de oneindige Onzienlijke schenkt een macht, die niets anders geven kan.” En waarom? Omdat de erkenning van volmaaktheid gevestigd is in het al-zijn van Geest, in de volmaaktheid van het zijn in het Leven, dat geen dood kent, en de Liefde, die van geen haat weet, wordt ons denken tot het bewust besef van de werkelijkheid gebracht en het gevolg hiervan is, dat wij de onwerkelijkheid - het geloof aan de stof of het sterfelijk gemoed, met de veronderstelde wetten en vermeende intelligentie er van - uit het oog verliezen en deze vernietigd wordt.
Wanneer wij het kwaad zien als een persoon, een omstandigheid of een ding, schijnen onze problemen moeilijk op te lossen, maar wanneer het kwaad gezien wordt als een onware inblazing of een leugen over God en de mens, kunnen onze problemen gemakkelijk opgelost worden.

Geen opmerkingen: