dinsdag 24 januari 2012

Emmanuel

Begrijpen, zien of onderscheiden is het goddelijk vermogen, waardoor wij bewust ons één-zijn beseffen met God, met Geest, met goddelijke Liefde. Het ontvouwt, dat de werkelijkheid van het zijn de uitdrukking is van het volmaakte Beginsel. Het is, wat aan openbaring en demonstratie ten grondslag ligt. Het is, wat iemand in staat stelt in de menselijke ervaring het ware te onderscheiden van het valse - het is, wat “scheiding tussen wateren en wateren” maakt. Over dit onderwerp schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 505): “De geestelijke zin is het onderscheiden van het geestelijk goede. Het begrijpen is de scheidingslijn tussen het werkelijke en het onwerkelijke. Het geestelijk begrijpen ontvouwt Gemoed - Leven, Waarheid en Liefde - en demonstreert de goddelijke zin, daarbij het geestelijk bewijs van het heelal in Christian Science leverend.”  Volmaakt begrijpen bevrijdt ons van de neiging ons eigen vermogen om het goede te doen te onderschatten. Oneindig Gemoed is de bron van dat vermogen, het doet eigenwaan teniet en vervangt het door ootmoed. Zo heeft Jezus tijdens zijn wonder werken onder de mensheid, aan elk wettig verzoek, dat tot hem kwam om te genezen, voldaan, door zijn begrijpen, dat zijn macht tot genezen de openbaarwording was van Emmanuel - “God met ons.”

Geen opmerkingen: