zaterdag 28 januari 2012

Eigen haard


Naarmate het ware begrip zich in iemands bewustzijn ontvouwt, gaat hij zien, dat een stoffelijk gebouw niet een tehuis vormt.  Het ware tehuis is geestelijk en naarmate dit wordt beseft, zal een prettige woning in de menselijke ervaring tot uiting komen. Schoonheid en bruikbaarheid is een vereiste voor een tehuis. Wat lelijk of onharmonisch is, hoort daar niet in thuis. Iemand die niets van de geestelijke idee weet, kan zijn omgeving somber of saai vinden, maar in het bewustzijn, waar Liefde woont, zal er altijd schoonheid gevonden worden. Trouw, reinheid, welwillendheid en hulpvaardigheid zijn belangrijke onderdelen van het ware tehuis. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 58): “Eigen haard is de dierbaarste plek op aarde en moet het middelpunt maar niet de grens van de liefde zijn.” Het werkelijk tehuis waarin Gods kinderen wonen wordt overvloedig voorzien door de rijkdom van oneindige Liefde, het huisvest mooie en nuttige ideeën, is afdoende beschermd door het almachtig Beginsel en in wijsheid geleid en bestuurd door het al-ziend en al-wetend Gemoed.

Geen opmerkingen: