maandag 9 januari 2012

Doel

“Slechts die mannen en vrouwen vinden grootheid, die zichzelf vinden in een volkomen overgave van het eigen ik,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellany, blz. 194. De mensen streven er steeds naar, hun doel, het onbeperkt goede, te bereiken. Hun serieuze pogingen zijn er herhaaldelijk op gericht uit te blinken in menselijke aangelegenheden, persoonlijke bezittingen te vergaren of stoffelijke kennis te verwerven. Maar nergens wordt geschreven, dat zulke methoden ooit geleid hebben tot de huidige demonstratie van ‘s mensen door God verleende heerschappij.
Jezus van Nazareth, van beroep timmerman, ongeveer dertig jaar oud, heeft zijn gereedschap in de steek gelaten. Hij heeft er aanspraak op gemaakt, dat God zijn Vader is en dat de mens in hoedanigheid zijn Vader gelijkend is, geestelijk en volmaakt. Hij heeft zijn verklaringen bewezen door ongeëvenaarde genezingswerken. Zijn genezingen hebben zich uitgestrekt tot grote menigten en de streken in de omtrek zijn in grote beroering gebracht door zijn weergaloze macht. Jezus heeft verklaard, dat het koninkrijk der hemelen nabij is en dat het hier bereikbaar is.
Uit de Evangeliën in de Bijbel, blijkt dat al wat Jezus heeft gedaan, deel is van een groot doeleinde. Het is ook duidelijk dat dit doel niet de wereldse verheerlijking van het menselijk zelf is. Geen hoge post in de raad van de synagoge leidt hem naar de open deur van het hoogste bereiken. Het kruis is zijn weg naar de demonstratie van het eeuwige Leven. Intuïtief verbinden wij aan zijn ervaring de woorden uit Spreuken (15:33): “De nederigheid gaat vóór de eer”; en in Wetenschap en Gezondheid lezen we, blz. 514: “In nederigheid bestijgen zij de hoogten van heiligheid.”

Geen opmerkingen: