donderdag 12 januari 2012

Bron van begrijpen


“De geestelijke zin is het onderscheiden van het geestelijk goede. Het geestelijk begrijpen ontvouwt Gemoed - Leven, Waarheid en Liefde - en demonstreert de goddelijke zin, daarbij het geestelijk bewijs van het heelal in Christian Science leverend”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 505. Geestelijk begrijpen heeft Jezus in staat gesteld het ware en het valse van elkaar te onderscheiden. Hij zei tot Nicodemus, een overste der Joden, die in de nacht bij hem kwam: “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.” Ook de apostel Paulus heeft door het geestelijk begrijpen, dat hij bezat, in een van zijn brieven aan de Korinthiërs kunnen schrijven: “De dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig”. In het bewustzijn, dat begrijpen oneindig en door weerspiegeling onmiddellijk en altijd bereikbaar is, hoeft niemand te twijfelen over wat hij doen moet, of in angst te zijn, dat hij de bekwaamheid zal missen om het te volbrengen. De erkenning, dat God, de goddelijke intelligentie, de bron is van begrijpen, dat geen grenzen heeft, gepaard met het besef van het God gegeven vermogen aan de mens om volmaakt begrijpen tot uitdrukking te brengen, vernietigt vrees en stelt ons in staat onder alle omstandigheden, verstandig en vol vertrouwen te handelen.

Geen opmerkingen: