zondag 18 december 2011

Wortel


Paulus heeft niet gezegd: Geld is de wortel van alle kwaad. Hij heeft gezegd (1Tim. 6:10) “De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad.” Als wij dit vers zorgvuldig bestuderen zien wij dat geld, zoals dat hier gebruikt wordt, doelt op stoffelijke bezittingen, vergankelijke rijkdom of oneerlijk gewin. Als deze Bijbelse verklaring waar is, dan is het tegengestelde ervan ook waar, namelijk: De liefde voor de werkelijke substantie of voor Geest is de wortel van al het goede. De vaak gebruikte uitdrukking: “We kunnen niet allemaal rijk zijn,” is niet waar. Wij kunnen allemaal rijk zijn als wij ons bewust worden van het feit, dat God Alles is, dat alles wat Hij schept goed, schoon en nuttig is en dat de mens God weerspiegelt. Inderdaad is iedereen de weerspiegeling van God. Daarom brengt iedereen in werkelijkheid alles wat mooi, nuttig en goed is tot uitdrukking. Alleen onze onwetendheid omtrent God en Zijn wetten of het feit, dat wij nalatig zijn wat betreft het toepassen van deze wetten, is er de oorzaak van, dat iets, dat niet volkomen goed is, waar lijkt te zijn. Geest, of God, is onze bron van onbeperkte voorziening.

Geen opmerkingen: