zaterdag 24 december 2011

Vrede

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filippensen 4:7

Geen opmerkingen: