zaterdag 17 december 2011

Noodzaak


De grote noodzaak die we tegenkomen, is de theorie van Christus tot een levende werkelijkheid en tot een levende zegen te maken, door deze in ons eigen leven in toepassing te brengen. Begrijpen is niet genoeg, er moet iets door ons gedaan worden. Dit wordt duidelijk in het verhaal van de wetgeleerde, die de bedoeling had Jezus door zijn handigheid in een compromitterende situatie te brengen en hem vroeg (Lucas 10:25): “Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?” Als antwoord vroeg Jezus hem naar de wet, die de weg aangaf om dat hoge doel te bereiken. De man zei vlot het gebod op, dat ons zegt God lief te hebben uit geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Hij kende de letter van de wet heel goed. Toen zei de Meester met nadruk: “Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven.” Toen in antwoord op de volgende vraag: “En wie is mijn naaste?” Jezus antwoordde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, toen toonde de wetgeleerde opnieuw, dat hij in theorie de idee begreep dat een naaste iemand is, die mededogen heeft voor een ander. En weer antwoordde de Meester: “Ga henen en doe gij desgelijks.” Theoretische kennis is niet genoeg; wij moeten dat wat wij weten, bewijzen door ernaar te leven.

Geen opmerkingen: