dinsdag 27 december 2011

Grendelen


Bijna iedereen heeft een slot op de deur van zijn huis. Waarom? Omdat het makkelijker is gevaar te vermijden door het op een afstand te houden, dan het uit te werpen, nadat het bij ons is binnengekomen. Is dit niet precies hetzelfde, als wat er gebeurt in ons denken? Wetenschap en Gezondheid verklaart op blz. 234: “Wij moeten meer met het goede dan met het kwade vertrouwd raken en ons even zorgvuldig voor elke vorm van waangeloof hoeden, als wij onze deuren tegen het binnensluipen van dieven en moordenaars grendelen.” Is niet het preventieve werk, of het waken tegen dwaalgeloof, als een veiligheidsslot op de deur van ons denken? Is dit niet een bescherming, die onaangename ervaringen als besmetting, epidemieĆ«n en ongevallen voorkomt? 
Kwade gevolgen kunnen worden voorkomen, doordat wij begrijpen, dat alleen God de mens bestuurt. Deze wijze van denken zal ons onvatbaar maken voor schijnbare ongemakken zoals bijvoorbeeld het koude weer. Wij leren in Christian Science geen kwaad te voorspellen of te verwachten. “Is zulk preventief werk niet eigenlijk kwaad voorspellen?” Neen, dat is het niet als het ons doel is ons zozeer bewust te zijn, dat wij de wapenrusting Gods dragen, dat iedere grootspraak van het zogenaamde kwaad machteloos blijkt te zijn, omdat het kwaad niet uit God, het goede, voortkomt. In de Bijbel vind je de beschrijving over beschermende wapenrusting in de brief van Paulus aan de Efeziers (6:14-17).

Geen opmerkingen: