vrijdag 23 december 2011

Eigenschappen


In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die wordt gegeven in Wetenschap en Gezondheid (blz. 17), komt deze passage voor: “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voedt de hongerende gevoelens van liefde.”  Terwijl de lichamelijke zinnen misschien beweren, dat voedsel, kleding en geld datgene is, wat wij nodig hebben om te kunnen leven, is het in werkelijkheid genade en het voeden van de liefdegevoelens, datgene waar we behoefte aan hebben.
Liefde, zo onontbeerlijk voor het met succes toepassen van Christian Science, wordt niet verworven door geweld of wilskracht, maar komt tot het hart door geduld, zachtmoedigheid en genade. Deze leiden vanzelfsprekend tot goede daden en in deze eigenschappen en daden vinden wij “genade voor heden” en tevens het voeden van de hongerende gevoelens van liefde, die op hun beurt ons dagelijks brood geven en voorzien in onze menselijke noden. Geduld leidt tot zachtmoedigheid en ware zachtmoedigheid is kracht, geen zwakheid, want iemand, die deze eigenschappen bezit, weet, dat hij van zichzelf niets kan doen, maar dat hij de macht van God weerspiegelt.

Geen opmerkingen: