woensdag 21 december 2011

De Wijzen


In Miscellaneous Writings zegt Mrs. Eddy van de Wijzen (sprekende van de ontwikkeling van de betekenis van de Christus voor het menselijk bewustzijn)  (blz. 164): “Hun hoogste menselijk begrip van de mens Jezus, dat hem afschilderde als de enige Zoon Gods, de eniggeborene van de Vader, vol genade en Waarheid, zal door de lens van de Wetenschap zozeer vergroot worden voor de menselijke zin, dat het de mens collectief zowel als individueel openbaart als de zoon van God.” Elke dag van het jaar kunnen wij de Christusgelijkenis van de mensen bewijzen door alleen de waarheid toe te laten van ‘s mensen volmaaktheid als Gods kind. 
Dit eist van ons, dat wij elk probleem en elke toestand waar wij tegenover komen te staan, genezend tegemoet zullen treden. Het betekent, dat wij de drang tot persoonlijk veroordelen, het zwijgen zullen opleggen, die het geloof zou doen toenemen, dat de een of ander een oneervol sterveling zou zijn. Het betekent dat wij onrechtvaardige kritiek van anderen ootmoedig tegemoet treden met de bereidwilligheid een gevoel van liefde te blijven koesteren voor vijanden zowel als voor vrienden. Het betekent, dat ons werk er voortdurend op gericht is God te verheerlijken door het bewijs te leveren, dat Liefde Alles is, en dat dwaling niet bestaat. Dit is de ware geest van Kerstmis.

Geen opmerkingen: