zaterdag 26 november 2011

Wederkerig

Uiting geven aan genade is een ervaring, die wederkerig is en die eenheid brengt. Voortdurend genade verlenen eist, dat wij Gods alheid voortdurend erkennen en ons er op verlaten en brengt zodoende de werking en de macht van de goddelijke Liefde meer ten volle in ons leven en dikwijls is het een voorloper van onverwachte vooruitgang en heerschappij.
Dat genade zegen brengt aan degene die geeft en aan hem die ontvangt, is louter een subjectieve uitspraak, waarvan de ervaringen van Jozef en David, zoals die in het Oude Testament zijn vermeld, twee opmerkelijke voorbeelden zijn. Door hun vrij-zijn van wrok en wraakzucht en door liefde voor hun medemensen, die hiermee samenging, brachten zij iets van hun eenheid, of één-zijn met God in praktijk en werden zij door de grotere liefde die hen daarbij bezielde, in een wijder gebied geleid, waar zij zich op menselijke wijze nuttig konden maken en kwamen zij tegelijkertijd tot ongezochte persoonlijke welvaart. De rijke overvloed van hun liefde nam uiterlijke vorm aan in menselijke overvloed.

Geen opmerkingen: