vrijdag 11 november 2011

Evangelie


Het Evangelieverhaal is ons verhaal. Geestelijk gesproken vindt het plaats waar wij zijn en in alles wat we doen. Als we zien dat dingen verkeerd gaan, doen we er goed aan de Bijbel en het Christian Science leerboek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mrs. Eddy op te pakken en proberen uit te zoeken waar we eigenlijk zijn afgeweken in onze toepassing van Christian Science. Misschien hadden we onze pas ontwaakte kennis van de Christus niet beschermd. Wellicht hadden wij ons niet voldoende onderworpen aan de doop van wedergeboorte, met andere woorden, wij hadden misschien geprobeerd een moeilijkheid te genezen door alleen maar absolute waarheden uit te spreken en hadden verzuimd de wacht te houden tegen het toegeven aan zondige praktijken. Indien dit zo is, dan hebben wij waarschijnlijk voor onszelf de wetenschappelijke ontvouwing verduisterd van Gods plan ter verlossing, zoals in het Evangelie geschreven, en zo ja, dan zullen we er toe geleid worden op onze schreden terug te keren.
Wij doorzoeken de Schriften om God en Zijn Christus te leren kennen. Mrs. Eddy heeft ons het pad aangewezen en gaf ons de openbaring van Christian Science. Laten we het grote belang erkennen van de Bijbel als onze gids tot het eeuwige Leven, en het denkbeeld opgeven, dat de Bijbel een verouderde verzameling van geschriften is, of alleen een hulp om God, de goddelijke Waarheid te leren begrijpen, zoals die in Christian Science geopenbaard is. De Bijbel is onze kaart, onze gids, en moet altijd onze onafscheidelijke reiskameraad zijn.

Geen opmerkingen: