vrijdag 21 oktober 2011

Vloedgolven


In onze studie van Christian Science moeten wij er ons in de eerste plaats op toeleggen op het verwerven van een vollediger en beter begrijpen van Liefde. Het doet er niet toe voor welk zogenaamd probleem wij schijnen gesteld te worden, het doet er niet toe wat het verkeerde  gedachtebeeld ook moge zijn, vrees, ziekte of disharmonie. Wij kunnen er zeker van zijn, dat wij altijd de juiste stap nemen, indien wij Liefde voelen en demonstreren als de enige tegenwoordigheid en werking. Als een helpende uitleg schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 201): “Om dwaling uit het sterfelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde. Christelijke volmaaktheid wordt op geen andere grondslag verkregen.”  Geen gevoel van wrok, van gekrenkt zijn, van haat of afgunst kan stand houden tegenover het besef van de alheid van Liefde. Omdat alle ware bewustzijn Liefde, en daarom oneindig is, volgt hieruit, dat zij het bewustzijn is, dat door al de ideeën van Liefde wordt weerspiegeld en gemanifesteerd.
In de Wetenschap wordt Liefde erkend als het enige feit of de enige werkelijkheid van het zijn.  Onze studie brengt ons daarom geleidelijk tot het punt, waarop wij zien, dat de mens als soort en als enkeling, de uitdrukking is van het wezen van Liefde. Wanneer wij ons werk doen om dat doel te bereiken is het noodzakelijk, dat wij duidelijk zien, wat er bedoeld wordt met de goddelijke Liefde als tegenstelling met de zogenaamde liefde, die een uiting van de persoonlijke zin is. Liefde, die goddelijk, oneindig en alomvattend is, uit zich niet door sentimentaliteit, emotie of hartstocht. Haar uiting bevat geen element van zelfzucht of persoonlijke aantrekkingskracht, genegenheid, bezit of eigendomschap

Geen opmerkingen: