maandag 3 oktober 2011

Samengaan


Christian Science verliest de menselijke noden nooit uit het oog. De menselijke ervaring heeft verbetering en genezing nodig. Abstracte metafysica is niet voldoende in de rechtmatige toepassing van Christian Science. Wanneer het Woord is “vlees geworden”, dan bereikt het goddelijke het menselijk geloof en verdrijft het. Het Woord, de geestelijke idee, is van praktisch nut geworden voor de mensen. Het geestelijk feit is absoluut, maar het moet op intelligente wijze worden toegepast om alles uit te wissen wat zich voordoet als de dwaling of het verkeerde geloof, dat in het menselijk bewustzijn plaats heeft gekregen. In deze praktische oplossing werkt Christian Science als de Verlosser.
Hoewel het goddelijke en het menselijke schijnbaar samengaan, houdt dit in geen enkel opzicht in, dat de menselijke of sterfelijke ervaring werkelijk is, maar het stelt ons in staat te weten en te bewijzen, dat de dwaling nooit aan de eeuwigdurende volmaaktheid van God en Zijn oneindige idee, de mens, kan ontwijken of deze kan ontkennen. Wij kunnen alleen dat demonstreren wat werkelijk waar is. Het feit dat de mens reeds nu geestelijk en volmaakt is, wordt niet beïnvloed door het foutieve geloof, dat hij een menselijk wezen schijnt te zijn. Het geestelijk feit moet worden gehandhaafd, alle tegengestelde getuigenissen van de zinnen ten spijt.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 561 schrijft Mrs. Eddy: “Johannes zag het samengaan van het menselijke en het goddelijke, dat in de mens Jezus zichtbaar was geworden, als het goddelijke dat het menselijke Leven en de demonstratie daarvan, zodat de mens het Leven, dat God is, kan waarnemen en begrijpen. In de goddelijke openbaring verdwijnt de stoffelijke en lichamelijke zelfheid en wordt de geestelijke idee begrepen.”

Geen opmerkingen: