vrijdag 7 oktober 2011

Huis


Mrs. Eddy’s vertolking van het laatste gedeelte van de 23ste Psalm (Wetenschap en Gezondheid blz. 578) luidt: ”En ik zal in  het huis [het bewustzijn] van [Liefde] blijven in lengte van dagen.”  Het is ondenkbaar dat er in Liefde ook maar enig gebrek zou zijn aan iets goeds, want Liefde is een andere naam voor God en sluit alles in zich wat men ooit nodig zou kunnen hebben of zou wensen. Zij bevat alles wat verband houdt met de idee tehuis in zijn meest ware betekenis: liefde, geduld, ootmoed, vrede, goed gezelschap, overvloed, volledigheid, schoonheid, harmonie, orde, wijsheid, vriendelijkheid, begrip, enz. Maar wij moeten ons bewust zijn van de tegenwoordigheid van Liefde, of, anders gezegd, wij moeten in het bewustzijn van Liefde verblijven en weten, dat er in werkelijkheid geen andere plaats is om in te wonen. Dan zullen wij gaan zien, dat deze waarheden betreffende het tehuis, wanneer zij geleefd en in gedachten gekoesterd worden, het zwijgen zullen opleggen aan de argumenten van de stoffelijke zin met zijn twijfel, vrees en inblazingen van gebrek en dat zij ons het vermogen geven de overtuiging te krijgen, dat wij in werkelijkheid reeds in ons ware tehuis zijn en er altijd geweest zijn. Wij weten, dat geen sterveling ons dat huis kan geven, het ons kan ontnemen of onthouden. Het is ons geschonken door de goddelijke Liefde, en door Liefde alleen.

Geen opmerkingen: