vrijdag 28 oktober 2011

Grondregel


Goddelijk Beginsel is een hoogst belangrijke term in Christian Science. Wie deze wetenschap bestudeert, leert begrijpen, dat Beginsel, eeuwig Leven, of Ziel, van het allerhoogste belang is voor zijn huidige ervaring en dat gehoorzaamheid daaraan concrete zegeningen brengt. In een woordenboek wordt “Beginsel” omschreven als “een bron of oorzaak, waaruit iets voortkomt; een macht, die voortdurend of onveranderlijk werkt; een blijvende of fundamentele oorzaak, die natuurlijkerwijze of noodzakelijkerwijze bepaalde resultaten voortbrengt.”
De mensen hebben geleerd om op uitgebreide menselijke stellingen zoals de zekerheid van de grondregels van de wiskunde, de natuurkunde en de bouwkunde,  te bouwen. Indien wij nu zo geheel en al zijn gaan vertrouwen op menselijke stellingen om een beschaafde maatschappij te bouwen, hoeveel te meer moeten wij ons dan houden aan het goddelijk Beginsel, dat Geest is, absoluut, oppermachtig en oneindig in wezen, heerschappij, wet en bestuur. De menselijke beginselen, waar wij algemeen gebruik van maken, duiden op het goddelijk Beginsel, dat onveranderlijk en onfeilbaar is in zijn bestuur over de mens en het heelal. Zij hebben de essentiële fundamentele vastheid en onveranderlijkheid gemeen.
Mary Baker Eddy schrijft in Miscellany (blz. 226): “Wat men in de dagelijkse omgangstaal aanduidt als het beginsel van harmonische trilling, het beginsel van de instandhouding van het getal in de meetkunde, het beginsel van het hellend vlak in de mechanica, enz. is slechts de uitwerking van één universele oorzaak - een uiting van het ene goddelijke intelligente Beginsel, dat de aarde door ontwikkelde geestelijke macht in haar baan houdt, dat de golven en de winden beheerst, dat aandacht schenkt aan het vallen van een musje, en dat alles bestuurt, van het oneindig kleine tot de oneindigheid - namelijk God.”
Lees meer>>>Goddelijke wet: ongeëvenaard machtig.

Geen opmerkingen: