maandag 10 oktober 2011

Geestelijk erfdeel


Soms vraagt men zich misschien af: “Hoe moet ik over mijn problemen denken, als deze zich niet schijnen op te lossen op de wijze waarop ik gehoopt had? Ik heb er voor gebeden, maar de omstandigheden schijnen nog steeds onharmonisch te zijn.”
Wanneer Christian Science op de juiste wijze wordt toegepast, geneest zij huiselijke disharmonie of een moeilijkheid in zaken, op even natuurlijke wijze als zij een fysieke kwaal geneest. In het algemeen doet zij dit op grond van de nietsheid van het kwaad en de alheid van God, of het goede. Wij moeten ons erfdeel als zonen en dochters van God opeisen en anderen, zelfs onze zogenaamde vijanden, in dit geestelijk erfdeel insluiten. Indien wij voor onszelf opeisen wat wij anderen ontzeggen kan het wel eens zijn, dat een slagboom van vooroordeel de stromen van Waarheid en Liefde tegenhoudt en belet, dat deze de resten van onenigheid wegvoeren.
Wrok kan ook het geestelijk begrijpen verduisteren en verhinderen, dat een gelukkige overeenstemming wordt bereikt. Indien dingen niet precies gaan zoals wij dat wensen, moeten wij de toestand onder ogen zien en proberen, in dat wat er plaats vindt, een teken van wijsheid te vinden. Wanneer we een probleem in menselijke verhoudingen proberen op te lossen, moeten wij ervoor zorgen, dat wij ons niet beschouwen als slachtoffer van omstandigheden. Veel problemen  worden opgelost als wij bereid zijn persoonlijke opvattingen opzij te zetten en getrouw Gods wil te volgen door de eigenschappen zoals wijsheid, goedheid, geduld en liefde te weerspiegelen. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet.

Geen opmerkingen: