zondag 2 oktober 2011

Geboorte

Voor het menselijk bewustzijn schijnt het, dat de Christus geboren werd, tot man opgroeide en wonderen verrichtte. Voor het geestelijk ontwaakte menselijk bewustzijn daagt de ware idee van God, neemt in duidelijkheid en macht toe. Het ware zoonschap wordt duidelijk. De Christus als het onbeperkt gevolg, het onbeperkt zich mededelen, de uitkomst, of de uitdrukking van God, hemel en aarde vervullend en het bewijs of blijk gevend van het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid van God. Er is maar één volkomen manifestatie van het Goddelijk Gemoed, en die manifestatie is Christus, vol verscheidenheid - d.w.z. individueel - tot uiting gebracht. Volgens Paulus is “Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods “ (1 Kor. 1:24). Mrs. Eddy hief het Christusbegrip hoog boven de doodsheid en dodelijkheid van de eindige stoffelijke persoonlijkheid en heeft geestelijkheid tot één der eerste vruchten van Christian Science gemaakt. Het bewustzijn van onze ware identiteit, het bewustzijn van Gods onmiddellijke nabijheid, Zijn alomtegenwoordigheid en van de mens als het blijk van deze immertegenwoordigheid, maakt de geboorte van Christus uit, het verschijnen van de juiste idee in het menselijk bewustzijn. Voor zulk een ontwaakt bewustzijn is het praktische bewijs van Waarheid en Liefde onvermijdelijk.

Geen opmerkingen: