zaterdag 22 oktober 2011

De dag des Heren

Alles wat zich stelt tegenover Waarheid en haar vooruitgang, en in onmachtige woede agressief wordt, doet dit als verzet tegen de dringende eisen, die Waarheid aan de mensen stelt. Het sterfelijk gemoed zou zich willen verzetten tegen de eisen en wil proberen geestelijkheid te bevechten. In deze strijd bedient de Antichrist zich van een hem eigen methode, namelijk deze: hij stelt het massa-begrip tegenover het begrip van de enkeling. Een van de middelen door de Antichrist gebruikt om zijn uiteindelijke zelfvernietiging uit te stellen is de oorlog. Het woord oorlog zelf reeds wekt verlammende vrees en hypnotische massa-werking. Het individuele sterfelijke gemoed is een koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, en juist daar begint het verlossende werk van de Wetenschap. Omdat de mens de intelligente weerspiegeling is van God, moeten hogere en betere methoden dan oorlog tevoorschijn komen om tirannie, wreedheden het verlangen naar wereldheerschappij te overwinnen. Christian Science verlost de enkeling en geeft daarin verzekering, dat het mensdom verlost zal worden. Theorieƫn van collectieve verlossing waarborgen nooit de verlossing van de enkeling. De bevrijding van de wereld uit dwaling kan niet collectief zijn; die moet individueel tot stand komen. Een Christian Scientist is zich steeds bewust van het feit, dat God, die alomtegenwoordig is, reeds nabij is, waar een taak of een moeilijkheid zich ook mag voordoen. Elke morgen dankt hij God voor de dag, die voor hem ligt, want hij weet, dat het altijd de dag is, waarin het goddelijk Gemoed zich openbaart, de dag, waarin het goddelijk plan zich ontvouwt, de dag, waarin de goddelijke wet en de goddelijke belofte in vervulling gaan, de dag waarin de goddelijke wil zich manifesteert, de dag des Heren.
Lees meer >>> Uitbannen van terrorisme.

Geen opmerkingen: