woensdag 19 oktober 2011

Climax


"De mens is de climax van de schepping; en God is niet zonder een altijd-tegenwoordige getuige, die van Hem getuigt”, schrijft Mrs. Eddy in ‘Neen en Ja’ (blz. 17). ‘De climax van de schepping’ te zijn is niet een toekomstige bestemming van de mens, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Het is het geboorterecht van de mens, iets dat hem reeds nu en voor eeuwig toebehoort. Aldus heeft de mens de hoge taak geërfd van Gods wondere heerlijkheid te getuigen. Een weerspiegeling weerspiegelt vanzelfsprekend het origineel zonder moeite. Wanneer men voor een spiegel staat ziet men geen onvoltooid beeld, dat uiteindelijk aan het origineel gelijk zal zijn. Het spiegelbeeld is reeds nu een volkomen weerspiegeling. De volkomenheid van de mens is nu een feit. Daartegenover heeft het spiegelbeeld zelf geen initiatief, macht, of intelligentie, maar is voor zijn bestaan volkomen afhankelijk van het origineel. Dat is ook het geval met de mens, die van zichzelf niets kan doen, maar die leeft en zich beweegt onder Gods bestuur.

Geen opmerkingen: