zaterdag 15 oktober 2011

Christusboodschap


De Christusboodschap van God aan de mensen zal in deze eeuw vlees gemaakt worden, naarmate zij meer geestelijk wordt begrepen en wetenschappelijk gedemonstreerd. Christus Jezus weerspiegelde in ongeëvenaarde mate ware geestelijke oorspronkelijkheid. In de plaats van het moeizame verloop van het stoffelijk bestaan stelde hij de onmiddellijke geestelijke weerspiegeling.
Hij verving de beperkingen van tijd en ruimte door het alomtegenwoordige zijn. Door te begrijpen en te demonstreren, dat zij tezamen bestaan, bewees hij de onscheidbaarheid van Beginsel en zijn idee, de mens. Door demonstratie sprak Jezus een taal, die iedereen verstond. Hij gaf uitdrukking aan de Christus idee evenzeer in wat hij deed als in wat hij zei. De gasten op de bruiloft, de blindgeborene, de vijfduizend in de woestijn waren niet de getuige van een metafysische abstractie. Zij ervoeren het samengaan van het menselijke en het goddelijke. Zij waren de getuigen van geestelijke ideeën in actie en dat zij deze ideeën aanvaardden en gebruikten maakte het gemakkelijker voor de volgende geslachten om deze te begrijpen, te aanvaarden en te gebruiken.
Paulus schreef in Rom. 13:8:  “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.” De onveranderlijke en tijdloze Christus, Waarheid, blijkt steeds uit de genezing brengende gevolgen van haar openbaring.

Geen opmerkingen: