donderdag 8 september 2011

Gods zorg


Indien wij ons bewust waren van de onbegrensde zegeningen die God Zijn schepping schenkt, hoe vrij van zorgen en vrees zouden we ons dan voelen! Vertrouwen we werkelijk, dat onze hemelse Vader voor ons zorgt en in al onze noden voorziet? In Wetenschap en Gezondheid blz. 66 zegt Mrs. Eddy: “Beproevingen zijn een toets van Gods zorg.”
Komen niet alle problemen voort uit de mening dat God ons niet liefheeft of dat, ofschoon Hij ons liefheeft, Hij ons niet voldoende liefheeft? Onze leidsvrouw Mary Baker Eddy heeft ons de mooie glimp van Gods tedere zorg voor ons beschreven in haar vertolking van Psalm 23 in Wetenschap en Gezondheid blz. 578, waarvan de laatste zin luidt: “Voorzeker zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens en ik zal in het huis [het bewustzijn] van [LIEFDE] blijven in lengte van dagen.”
Dit gebed -want het is een gebed- wist alle vrees, alle zorg, alle gevoel van onveiligheid of gebrek uit. Het vult ons bewustzijn met liefde, vreugde, vrede, gezondheid, harmonie. Het is vol belofte van het goede. Ieder probleem moeten wij uitwerken door een beter, vollediger besef van onszelf te verkrijgen als de volmaakte kinderen Gods, de geliefden van Liefde, en door ons geboorterecht te aanvaarden. Hoe zegenrijk is de gedachte, dat wij de zekerheid hebben, dat God ons inderdaad liefheeft. In de wetenschap van deze waarheid verdwijnt de dwaling en zullen wij “in het huis [bewustzijn] van [LIEFDE] blijven in lengte van dagen.”

Geen opmerkingen: