vrijdag 2 september 2011

Bekering


Het theologisch bijgeloof, dat Saulus van Tarsen gebonden hield, werd weggevaagd, toen zijn denken verlicht werd door de genezende Christus. Gods leidende hand greep hem op die stoffige weg naar Damascus. De eerlijkheid van Saulus’doelstelling maakte, dat hij berekend was voor zijn nieuwe taak. Dapper ging hij verder, zonder achterom te kijken. Wij kunnen veel leren van Saulus’ bekering. Op ons wordt soms een beroep gedaan om ontgroeide confessionele banden en vroegere opvattingen achter ons te laten. De leiding van Liefde voert ons altijd weg van geloofsvormen, waaraan we ontgroeid zijn en niet naar deze toe. Voor alles wat schijnbaar ontnomen wordt, zal er vergoeding gevonden worden. De reis naar het beloofde land is veilig, want de alomtegenwoordigheid van Liefde omringt ons bij elke schrede op de weg. Wij hebben niets te vrezen, wanneer wij op God en op Hem alleen vertrouwen om ons op al onze wegen te leiden. Zijn leiding voert ons in Zijn tegenwoordigheid, in het beloofde land van vrijheid en heerschappij. De profeet Jesaja voorzag deze verlossing, toen hij schreef (Jes. 42:16): “Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben, Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken, en het kromme tot recht: deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal ze niet verlaten.”

Geen opmerkingen: