woensdag 8 juni 2011

Zegenende uitwerking

Liefde moet actief gehoorzaamd worden. Door alleen over Liefde te denken, zonder haar in toepassing te brengen, kunnen wij ons evenmin in haar zegenende uitwerking verblijden, als wij de koele verfrissing van een bad in een meer kunnen ervaren door aan de oever te staan en naar het water te kijken.
Wanneer wij bewust dwaling door Waarheid vervangen en onze gedachtelijke houding voortdurend meer blijk geeft van liefde voor onze naaste dan van eigenliefde, zal het kwaad, dat deze zogenaamde zelfheid met zich draagt, zich niet langer in onze ervaring voordoen. En deze vrijheid is niet alleen het individu ten zegen, maar ook anderen, zoals Mrs. Eddy ons duidelijk maakt, in Miscellany blz. 210 zegt zij: “Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmede bekleed, zijt gij volkomen beveiligd tegen de aanvallen van de dwaling in al haar vormen. En niet alleen gij zelf zijt veilig, maar allen op wie uw gedachten rusten, ondervinden daarvan zegen.”
Liefde was het in het oog vallend kenmerk van Christus Jezus en van Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science. Dankbaarheid voor hun leven van onzelfzuchtige liefde voor de mensheid kunnen haar volgelingen het beste tonen door er naar te streven zelf onzelfzuchtig te leven en ootmoedig te dienen met een liefde, die haar genezende stralen op talloze, stille manieren uitzendt.

Geen opmerkingen: