vrijdag 10 juni 2011

Vrede

In Openbaring 21:4 lezen wij een rijke belofte: “God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan.” Geen dood zal er meer zijn! Vol eerbied en dankbaarheid staan wij voor deze verheven uitspraak van Liefde. Wanneer wij diep in het begrijpen van het geestelijke zijn zoeken, zien wij meer en meer, dat vrede een hoedanigheid is van Geest en in eeuwigheid toebehoort aan elke idee van God. Hij wordt niet langs stoffelijke wegen of met stoffelijke middelen verkregen. In gedachte strekken wij allen over bergen en zeeën onze handen naar elkaar uit en zeggen: “Wij zijn allen broeders en hebben één Vader-Moeder God.” Wat zou het gevolg zijn, wanneer alle naties, vertegenwoordigd op vredes- en godsdienst-conferenties samenkwamen als kinderen van de ene levende en ware God, de Bijbel openden en het eerste scheppingsverhaal lazen en toepasten in het licht, door Christian Science daarop geworpen? Dan zouden alle volkeren vreugdevol met de engelen meezingen: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Geen opmerkingen: