donderdag 16 juni 2011

Gewapend

Voor aanvallend en verdedigend oorlog voeren zal Liefde misschien een twijfelachtig wapen schijnen in een  door twist en tweedracht verscheurde wereld. Paulus verzekerde zijn leerlingen: “De wapenen onzes krijgs zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten.” Wanneer wij bewust de oneindige Liefde weerspiegelen, zijn wij in letterlijke zin met Liefde gewapend. Met Liefde gewapend te zijn betekent, dat wij God, de oneindige Liefde, erkennen als de enige wezenlijke macht, tegenwoordigheid en werkelijkheid. Daardoor zal elke vorm van stoffelijkheid zijn schijnbare werkelijkheid opgeven. De goddelijke Liefde is scherp-snijdend, haar tegenwoordigheid sluit alles uit wat haar eigen geestelijk, volmaakt en bestendig beeld schijnt te verduisteren. Christian Science openbaart het feit dat niets de macht van de goddelijke Liefde kan weerstaan.

Geen opmerkingen: