vrijdag 24 juni 2011

Geduld

Het geduld van degene, die in overeenstemming met de goddelijke Liefde werkt, wordt niet en kan onmogelijk worden verstoord door twijfel of angst. Werk onder Gods leiding verricht, werpt zeer zeker resultaten af; en door volhardend vasthouden aan de geestelijke waarheid, tegelijk waakzaam tegenstand bieden aan een mogelijk binnendringen van verkeerde gedachten, komt men tot demonstratie.
Het is noodzakelijk, dat wij van onze kant bereid zullen zijn met de goddelijke wetten mee te werken. Ieder heeft zijn werk te doen en een ‘lijdelijk’ afwachten leidt niet tot goede resultaten. Jezus heeft ons geleerd, dat wij moeten vragen om iets te krijgen, zoeken om te vinden, en kloppen, zodat de deur voor ons geopend wordt. In het Evangelie van Johannes lezen wij, dat Jezus gezegd heeft: “Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen.” (Joh 6:37) Deze belofte wordt ons gedaan op voorwaarde, dat hij, die de goddelijke zegen verlangt, zich daarvoor zal aanmelden.
Het vereist geduld om onze eigen problemen uit te werken en evenveel geduld - of zelfs meer - hebben wij nodig in onze omgang met onze medemensen. Wijsheid en macht worden ons gegeven, wanneer wij de goddelijke Liefde begrijpend toepassen.

Geen opmerkingen: