zondag 22 mei 2011

Liefdevoller

Het gehele leven van Mrs. Eddy en alles wat zij leerde was doortrokken van de wens om de eenheid van de mensen onder één God verwezenlijkt te zien. Zij zag dat geestelijke Liefde de enige weg is die ons uit onenigheid en beperkingen voert. Zij zegt het volgende (Miscellany, blz. 301): “Ik zou willen dat alle kerken op aarde zich als broeders konden verenigen in één gebed: Vader, leer ons het leven van Liefde.”
Mensen brengen liefde gemakkelijker in praktijk als ze gezamenlijke belangen hebben. Maar het komt er op neer voor ieder van ons te ontdekken wat ons met anderen verbindt. Maar om conflicten volledig uit te sluiten en onze naaste werkelijk lief te hebben, moeten we zijn geestelijke zelf, als het beeld van de goddelijke Liefde, gaan zien. We moeten weigeren een meer lichamelijk of materieel beeld van iemand te aanvaarden. Met andere woorden, onze naaste liefhebben is niet alleen maar het proberen van de mens de andere lief te hebben, al is dat op zichzelf ook van belang. Maar het betekent de erkenning dat het woord “mens” eigenlijk een ander woord is voor de uitdrukking van Geest, voor al de goddelijke eigenschappen die werkelijk bij Gemoed en zijn uitdrukking horen. Een ander liefhebben vereist, alleen dat in hem te erkennen wat geestelijk waar is, en niet aan te nemen wat onze ogen en oren ons willen vertellen.
Iemand die geestelijk liefheeft ontdekt onvermijdelijk dat hij ook menselijkerwijs liefdevoller wordt. Indien we als mens niet liefdevoller worden, heeft er iets aan onze manier van redeneren ontbroken.

Geen opmerkingen: