dinsdag 15 maart 2011

Genegenheden

De opvatting dat God zowel goddelijke Liefde genoemd wordt als Beginsel, wordt in Christian Science als volgt uitgelegd. De naam Liefde houdt in warmte en tederheid, Beginsel heeft eigenschappen als wet, orde en regel.
Door studie en gebed leren we inzien dat de onveranderlijke goedheid van God, de onwrikbaarheid en betrouwbaarheid van Zijn eigenschappen, de goddelijke Liefde ook tot Beginsel maken. Het feit dat niets de goddelijke Liefde tot minder dan Liefde kan maken stelt ons in staat te erkennen dat Liefde Beginsel is. De eigenschappen van Liefde kunnen nergens door veranderd worden: tederheid kan nooit minder dan teder zijn, ontferming minder dan ontferming en goedheid kan nooit minder dan goed zijn. Het feit dat de goddelijke Liefde nooit minder dan Liefde kan zijn, maakt Liefde tot goddelijk Beginsel.
Christus was degene die meer dan enig ander begreep dat Liefde ook Beginsel is. En het was met het gezag van Beginsel dat hij zijn werk volbracht.  Liefde’s tederheid brengt altijd vol liefde de zuivere waarheid tot stand en verwijdert op die manier alle fouten en vergissingen.
Als het licht van de goddelijke Liefde in ons leven schijnt en we diepe tevredenheid, vreugde en vrede tot uitdrukking brengen, dan bewijzen we dat we het licht van de wereld zijn. Iedere man, vrouw en kind bezit het vermogen dit licht te laten schijnen. In dit licht bestaan geen luchtspiegelingen, geen schaduwen. Het is het licht van de Christus dat onze beweegredenen, gevoelens en genegenheden ten hemel heft. Ons bewustzijn is niet op onszelf gericht, maar op God; niet verlangend om te ontvangen maar te geven, bereid om de schatten van nederigheid, ontferming en dankbaarheid met anderen te delen. Dit nieuwe bewustzijn maakt ons gelukkig, tevreden en gezond, omdat we daardoor inzien dat wijzelf en anderen alleen bezield worden door de goddelijke Liefde - dat wij verzorgd, beschermd en gezegend worden door Liefde.

Geen opmerkingen: