donderdag 31 maart 2011

Christus Jezus

Alhoewel  Jezus van Nazareth niet de voordelen heeft gehad van een schoolse opleiding, heeft dit hem niet verhinderd zijn grote zending te volbrengen, want door zijn geestelijk inzicht demonstreerde hij, dat de mens de uiting is van het al-wetend goddelijk Gemoed. Als bewijs van zijn goddelijke zending heeft hij niet alleen de zieken genezen en vele andere bewijzen geleverd van God’s liefde voor de mens, maar uit zijn woorden en uit zijn onderwijs uit de Schriften sprak zoveel duidelijkheid, logica en intelligentie, dat zijn tegenstanders tot zwijgen werden gebracht. Er staat geschreven: “En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet deze de Schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is de Mijne niet, maar van Hem, Die Mij gezonden heeft.”
Christus Jezus wist, dat God, de Vader of Schepper van al het werkelijke en ware, het oneindige, goddelijke gemoed is en dat de mens, het beeld van Gemoed, ook intelligentie, wijsheid, vreugde, waakzaamheid, nauwkeurigheid, waarnemingsvermogen en alle andere wenselijke en noodzakelijke eigenschappen weerspiegelt en tot uitdrukking brengt. Dit geestelijk inzicht stelde Jezus in staat een ontwikkeling, gewoonlijk door opleiding verkregen, aan de dag te leggen en tot uitdrukking te brengen, die volkomen in zijn behoeften voorzag en die groot genoeg was om zelfs zijn tegenstanders eerbied af te dwingen.
In Wetenschap en Gezondheid wijst Mrs. Eddy er telkens weer op, dat Geest het Al-in-al van de werkelijkheid is, maar erkent zij toch de noodzaak en de waarde van menselijke ontwikkeling door opvoeding. Op blz. 195 zegt zij: “Academische vorming van de juiste soort is nodig. Waarneming, uitvinding, studie en oorspronkelijk denken verruimen de blik en zullen het sterfelijk gemoed aan zichzelf en  aan al wat sterfelijk is doen ontgroeien.”
De “zedelijke en geestelijke ontwikkeling, welke iemand opwaarts voert” wijst op het Gemoed “hetwelk ook in Christus Jezus was” en is volgens Christian Science voor iedereen bereikbaar.

1 opmerking:

baylormack zei

Bedankt voor zo'n leuke post. Dit bericht staat boordevol nuttige informatie. Houd het vol. Als u op zoek bent naar de beste informatie en suggesties met betrekking tot Website Banners ga dan naar webvoorweb.nl.