dinsdag 8 februari 2011

Waakzaamheid

Naar de mate van waakzaamheid en vastberadenheid, waarmee iedere leugen terug gewezen wordt, welke de stoffelijke zinnen aan ons bewustzijn voorleggen, zal hij, die Christian Science bestudeert, bewijzen, dat die leugen geen werkelijk bestaan heeft.
Mrs. Eddy waarschuwt ons, dat een “verkeerde gedachte moet worden geweerd, eer zij de kans krijgt tot uiting te komen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 452).
Degene die het moeilijker vindt een toestand van gebrek dan een toestand van ziekte te overwinnen, moet zich het volgende afvragen: ontken ik even snel de gedachte van slecht-zaken-doen of van werkeloosheid als de gedachte van ziekte? 
Wanneer hij verhalen over financiële verliezen en moeilijkheden hoort, verklaart hij dan in zijn gedachte onmiddellijk de oneindige goedheid van God? Houdt hij zich stil en zwijgend voor ogen dat de onbegrensde rijkdommen van de Vader nooit verloren gaan? Bevestigt hij, dat deze rijkdommen geestelijk en onvernietigbaar zijn en dat zij altijd bereikbaar zijn voor de mens, die de liefde van de Vader weerspiegelt? Vervangt hij direct de bewering van economische depressie door de erkenning dat het goddelijk Gemoed in alle eeuwigheid Zichzelf in vruchtbare ideeën tot uitdrukking brengt en dat tussen de mens en zijn Maker en tussen al Gods ideeën onderling de liefde onverbroken werkzaam is?
Omdat Jesus nooit één ogenblik toeliet, dat een stoffelijke leugen zijn geestelijke visie van Liefdes rijkdommen zou verduisteren, was hij in staat de menigte te voeden met zeven broden en enkele vissen. Hoe duidelijk wordt ons hier getoond dat, om deze voorziening in ons dagelijks leven te demonstreren, het alleen nodig is, getrouw alle foutieve geloofswijzen uit onze gedachten te bannen, totdat wij met geduld geleidelijk tot dat gevoelen komen “hetwelk ook in Christus Jesus was.”

Geen opmerkingen: