vrijdag 18 februari 2011

Verontwaardiging

Christian Science legt er de nadruk op dat het goddelijk Beginsel almachtig is, het kwade is een foutief geloof, een zinsbegoocheling van de persoonlijke zin, niet een wezenlijkheid.
Uitgaande van het kwade als werkelijkheid zijn er twee ‘slechte’ manieren om je doel te bereiken. De eerste manier is als men met opzet iets verkeerds najaagt of zich met verkeerde dingen bezighoudt, verwachtend daarmee voordeel te halen of geluk te vinden. Dit is een toestand waarin opzettelijk wordt gekozen voor gedachtes die tegengesteld zijn aan het goede, God. Een tweede manier is dat iemand te veel macht kan geven aan het kwade, doordat hij zich onnodig druk maakt over het verkeerde in anderen.
In het eerste geval is het kwade het foutieve geloof van deze persoon. Hij moet alleen zijn opzet veranderen en gezond handelen en zich door de juiste ingevingen laten leiden. De daaruit volgende hervorming opent de deur tot vooruitgang tot genezing en bevrijding.
In het tweede geval is het vaak opmerkelijk dat deze persoon zich onverdraagzaam opstelt tegenover de tekortkomingen van anderen, die verder geen invloed en of schade op hem persoonlijk kunnen veroorzaken. Hij windt zich op over het verkeerde in zijn omgeving en is bijna verzoend met het verkeerde in zichzelf. Het kwade is niet-werkelijk bestaand. Waarom zouden wij er dan zoveel lawaai over maken en er ons zo over opwinden? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 563: “Waarom zouden wij ontzet zijn over nietsheid?”
Iemands houding is niet zo tactvol en vriendelijk als nodig is om genezing tot stand te brengen, zolang hij zelf het verkeerde in anderen meer dan gewone betekenis geeft. Het moet zelfs geen aanleiding geven tot een al of niet gerechtvaardigde verontwaardiging.
Christian Science is niet in de wereld gekomen om te veroordelen, maar om te verlossen en niemand kan er zeker van zijn, dat hij niet morgen behoefte zal hebben aan genade.

Geen opmerkingen: