vrijdag 11 februari 2011

Mogelijkheden

Menige keren heeft Jezus zich uit de menigte teruggetrokken en zich afgezonderd om te bidden, zelfs wanneer zijn omgeving niet in alle opzichten gunstig was, kon hij zijn gedachten opheffen tot de bergtoppen van geestelijke bezieling en gemeenschap met God.
Het begrip van gedachten opheffen aanroerend, maakt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 128 de volgende belangrijke opmerking: “Kennis van de Wetenschap van het zijn ontwikkelt de sluimerende talenten en mogelijkheden van de mens. Zij verruimt de gedachtesfeer en verleent stervelingen toegang tot wijdere en hogere gebieden.”
Mogelijkheden of vooruitzichten komen aan het licht, die er altijd al waren, maar die men nog niet eerder had gezien.
Niemand mag toelaten dat dwaling hem er toe kan brengen te geloven, dat er in zijn omstandigheden onoverkomelijke begrenzing bestaan, dat hij door menselijke verhoudingen of door gebrek aan mogelijkheden wordt belemmerd, of dat hij, pas nadat zijn problemen opgelost zijn, beginnen zal meer tijd te geven aan gebed en aan het zoeken van de goddelijke leiding in zijn menselijke ervaringen. Al zulke redeneringen zijn verzoekingen om ons te doen geloven, dat onze tegenwoordige mogelijkheden beperkt zijn door onze omgeving of door persoonlijke begrensdheid. Mogelijkheden zijn niet beperkt tot een plaats en evenmin zijn zij onderworpen aan tijd en toeval. De mogelijkheid het goede te doen is er altijd voor iedereen en in de mate waarin wij dit feit beseffen, wordt het  in ons bewezen.

Geen opmerkingen: