maandag 7 februari 2011

Maatstaf

De serieuze en eerlijke zoeker in Christian Science, die zich laat leiden door de volstrekte, onwankelbare verklaring van Waarheid, kan geen weifelende houding aannemen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 167: “Het is niet verstandig een weifelende of halfslachtige houding aan te nemen of te verwachten, dat men tegelijk met Geest en met de stof, met Waarheid en de dwaling, kan werken. Éen weg slechts is er, welke tot het geestelijke heen leidt, namelijk God en Zijn idee.”
Hij die Christian Science bestudeert, merkt dus dat hij één maatstaf te erkennen heeft - slechts een! Hij ziet de betekenis van  de woorden door Christus Jezus gesproken: “Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, òf hij zal de één aanhangen en de andere verachten.”
Wanneer hij toch probeert een middenweg te bewandelen, tot op zekere hoogte toegeeft aan de eisen van de dwaling en tegelijkertijd probeert naar de stem van Waarheid te luisteren, zal hij merken, dat deze twee, evenmin als olie en water, zich laten vermengen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 182: “De hypothesen van stervelingen zijn in strijd met de Wetenschap en zijn er niet mee te combineren.” Onder de hoede van het Beginsel, van de Liefde zal men leren hoe noodzakelijk het is juist te denken.

Geen opmerkingen: