woensdag 16 februari 2011

Dwaling

Hoe kan men van zonde in al zijn vormen, genezen worden? Hoe kan men uitrijzen boven de voorstellingen van jaloezie, afgunst, hebzucht, wellust, schuld, zelf-veroordeling, zelf-beklag en de duizenden andere kwalen die met de stoffelijke zin van het leven samengaan? Mrs. Eddy geeft antwoord op de vraag en toont hoe in deze grootste van alle menselijke noden wordt voorzien (Wetenschap en Gezondheid, blz. 469): “Dwaling wordt uitgeroeid door de grote waarheid, dat God, het goede, het enige Gemoed is en dat de vermeende tegenstelling van het oneindig Gemoed - de duivel of het kwaad genoemd - niet Gemoed, niet Waarheid, maar dwaling is, zonder intelligentie of werkelijkheid. Er kan slechts één Gemoed zijn, omdat er slechts één God is en als stervelingen op geen ander Gemoed aanspraak maakten en geen ander aanvaardden, zou zonde onbekend zijn.”
De bewering dat de mens - God weerspiegeling - ooit onderworpen is of geweest is aan een van deze dwaalbegrippen, is niet waar en komt ook niet voort uit de goddelijke Liefde, waarin de mens een eeuwig harmonisch bestaan heeft. Het begrijpen van de onveranderlijke volmaaktheid van de mens als zoon van God, of de idee van het goddelijk Gemoed, is de Christus, Waarheid, welke door Jezus werd aangetoond. En zijn geliefde discipel schreef (1 Joh. 4:9): “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem.”

Geen opmerkingen: