donderdag 10 februari 2011

Boosheden

In artikel VIII, sectie 6 van de Kerkhandleiding herinnert Mrs. Eddy ons aan het volgende: “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke inblazingen en zich niet er toe te laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen. Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden.”  Daarom moet niets ons er toe bewegen te geloven, dat we geen tijd hebben, geen zin, geen verlangen of geen bekwaamheid om dagelijks ons beschermend werk te doen. Zoals Paulus tot de Efeziërs gezegd heeft: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods . . . want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”
“Geestelijke boosheden” zullen soms andere mensen, omstandigheden en dingen proberen te gebruiken om ons te doen geloven, dat er een reden is, waarom wij niet de tijd hebben om ons werk te doen, dat wij niet weten hoe wij het moeten doen, of dat wij niets bereiken door het te doen. Wanneer deze of dergelijke situaties zich voordoen, is de wijze waarop dit tegemoet getreden moet  worden, door bewust te weten, dat zij niet uit het goddelijk Gemoed voortkomen en dus geen werkelijke bron, intelligentie of macht hebben, dan zullen hun pogingen om ons onverschillig of onachtzaam te maken, niet slagen.

Geen opmerkingen: