zondag 30 januari 2011

Vrienden

Mensen verlangen naar een prettige omgang en vrienden. Wanneer bij iemand deze vriendschap ontbreekt, komt hij misschien in de verleiding om medelijden met zichzelf te hebben, omdat hij meent dat vrienden noodzakelijk onderdeel zijn voor zijn geluk. Als Scientist moet je beginnen, in deze situatie van verleiding, je eigen gedachten te onderzoeken om er achter te komen welke dwaling jou zelf verhindert om een vriend te zijn voor anderen. Ook zal je moeten nagaan wat je eigen motieven zijn om te verlangen naar menselijke vriendschap. Science leert dat een zelfzuchtige drijfveer altijd in de weg zal staan om iets goeds te bereiken.
Elke gelegenheid en onder alle omstandigheden is het nodig dat wij in ons denken en leven zo dicht mogelijk tot God komen, dat de menselijke wil ondergeschikt wordt aan de goddelijke wil.
Het is in elk geval zeker dat geluk bereikt zal worden door hem, die een diepe en alles-overheersend verlangen heeft naar groei in genade en geestelijk begrijpen en die blijk geeft van dit verlangen door geduldig, vergevingsgezind, ootmoedig, opgewekt en liefdevol te zijn in zijn denken en zijn spreken, in zijn handel en wandel.
Aan hem, die op deze wijze eerst het koninkrijk van Waarheid en Liefde zoekt, zullen alle nodige dingen worden gegeven - inclusief de juiste vrienden.

Geen opmerkingen: