zaterdag 15 januari 2011

Toegang

Jezus’ woorden “De poort is eng en de weg nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden”, bezorgde een leerling in Christian Science  angstige gedachten. Het leek alsof het oude gezegde ‘Het is saai om goed te zijn’ hiermee benadrukt werd.
Tijdens een jaarlijks sportfeest op zijn school keek hij naar een wedloop. Plotseling ging hem een licht op: Natuurlijk is de weg nauw. Degenen die meedingen in de wedstrijd lopen niet rond over het veld, als zij de wedloop willen winnen. Zij lopen langs een rechte smalle baan. Het zou voor elk van hen dom zijn van deze baan af te wijken, zoals het voor iemand zou zijn onnodige bagage een berg op te dragen. Ook besefte hij dat niemand er aan zou denken de wiskunde bekrompen en begrensd te vinden, al heeft deze slechts negen cijfers om mee te werken, want het is mogelijk oneindige berekeningen te maken met die negen cijfers.
Later kwam hij in zijn studie tot het besef, dat de nauwe weg, door Mrs. Eddy’s toegewijd en onzelfzuchtig streven verlicht is en dat er steeds meer zijn, die deze weg vinden. Zij heeft aan de hele wereld in het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift de weg geschonken om de menselijke problemen uit te werken. In dit wonderbare boek is de Wetenschap van het zijn te vinden en de kennis van deze Wetenschap, zegt Mrs. Eddy (blz. 128): “verruimt de gedachtesfeer en verleent stervelingen toegang tot wijder en hoger gebieden.”

Geen opmerkingen: