vrijdag 21 januari 2011

Overdenking

Ps 19:15 “Laat de redenen van mijn mond, en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser.”
Een van de vele nuttige dingen, die Christian Science voor de mens doet, is hem de ware aard te leren zien van zijn geestelijke en werkelijke identiteit, en hem tevens te leren, juist te denken. Christian Science openbaart hem de waarheid omtrent de mens, namelijk dat hij zoon van God is, en dat hij als Gods kind, God weerspiegelt, omdat hij is begiftigd met het geestelijk vermogen om alle juiste ideeën te kennen. Velen denken hier misschien anders over en menen dat hun vermogen om juiste ideeën te kennen en juist te denken begrensd is, maar de waarheid blijft, dat het ware ik van elk van ons de weerspiegeling is van God en daarom het vermogen heeft alle geestelijke waarheid te kennen en tot uitdrukking te brengen.
God is Gemoed en de mens is de idee van Gemoed. Gemoed en de mens zijn daarom niet van elkaar te scheiden. “Gij hebt eenvoudig het wetenschappelijk positief besef van uw één-zijn met uw goddelijke bron in uw gedachten te bewaren en dit dag aan dag in uw leven aan te tonen,” schrijft Mrs. Eddy in Pulpit and Press, blz. 4.

Geen opmerkingen: