dinsdag 18 januari 2011

Gedachten

In Miscellaneous Writings (blz 252) zegt Mrs. Eddy: “Juiste gedachten zijn werkelijkheid en macht, verkeerde gedachten zijn onwerkelijk en machteloos en zijn in wezen gelijk dromen.” Wie zou er bang zijn voor een droom? Verkeerde opvattingen houden, waar zij niet met Beginsel in verband staan, evenmin een verband met macht. Ware gedachten, aan Waarheid verbonden zijnde, worden niet door kwade ingevingen belemmerd.
Wanneer de genezende macht van het goddelijk Gemoed voor één mens werkelijk en machtig is, dan is zij voor iedereen, te allen tijde en onder alle omstandigheden, werkelijk en machtig. Zij zegent niet enkelen en onthoudt haar zegen aan anderen. Evenmin zegent zij op de ene dag en laat het de andere dag na. Waar dit het geval is, moeten wij vastberaden ophouden een probleem vanuit een persoonlijk, fysiek of weifelend standpunt te bekijken. De genezende macht van God is onpartijdig en wordt niet beïnvloed door de veronderstelde omvang of langdurigheid van een menselijk probleem. De werkelijkheid is geestelijk, onveranderlijk, boven alles verheven, bewijsbaar. Wie vertrouwen krijgt in werkelijke geestelijke macht, zal vanzelf zijn denkbeeldig geloof in de hardnekkigheid van disharmonie loslaten.
Wij staan nooit tegenover een wezenlijke vijand, want God, de allerhoogste Vriend van de mens, vormt de enige tegenwoordigheid en enige macht. Er is in werkelijkheid geen ellendig sterveling, gebonden door vrees, onwetendheid of zonde, want God is het Al-in-al en in dit al-zijn van Geest, verblijft de mens.

Geen opmerkingen: