woensdag 5 januari 2011

Bewijsbaar

Op bldz. 27 van Miscellaneous Writings zegt Mrs. Eddy: “Daar schepping, geestelijke evolutie en openbaarwording, - in en van Geest, Gemoed, zijn en van alles wat werkelijk bestaat, - moeten zij uit Geestes- en Gemoedseigenschappen zijn samengesteld. Dit is Wetenschap en vatbaar voor bewijs.”
Door stevig vast te houden aan dit feit, dat al het werkelijke bewijsbaar is, stijgt de Scientist omhoog naar volle bewijslevering. Tegelijkertijd leert hij hierdoor om minder “vatbaar” te zijn voor dwaling. Het goddelijk Gemoed geeft het bewijs van zijn eigen schoonheid en harmonie aan iedereen, die zich voor het goede open stelt, door de dwalingen, die zijn gedachten vertroebelen en afleiden, steevast te verwerpen.
Omdat het geestelijk werkelijke bewijsbaar is, is al het goede voor iedere trouwe Christian Scientist “vatbaar voor bewijs” en kan door hem worden aangetoond. In de praktijk van deze Wetenschap verschijnt harmonie in het menselijk denken en leven en disharmonie verdwijnt er uit. Zo geeft bijv. de niet door God opgelegde, last van een onaangenaam humeur, geen bewijs van Gods bestaan. En datgene wat God, het goede, niet aantoont, is niets.
Anderzijds is de goddelijke natuur wèl werkelijk en aantoonbaar, door haar connectie met het goddelijk Beginsel. Uit dezelfde oorzaak vloeit voort, dat gezondheid in elk voorkomend geval aantoonbaar is, dat barmhartigheid in elk geval aantoonbaar is. De dwaling is echter niet aantoonbaar, omdat zij een leugen is; maar het goede is alomtegenwoordig en te bewijzen.
Wanneer nu door de toepassing van Christian Science een geloof aan wanhoop, ziekte, slecht humeur of verkeerde begeerte uit iemands gedachten en uit zijn leven zijn verdreven, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Het bewijs, dat Waarheid in het menselijk bewustzijn werkzaam is, is geleverd, de geestelijke vrede is gekomen en het antwoord van Liefde op de aantrekkingskracht van het goede heeft zich doen horen. De bij het wezen van de mens behorende reinheid is zichtbaar geworden. De mens naar Gods beeld is zich ten volle bewust van zijn gezondheid en zijn intelligentie, is er met andere woorden volkomen van bewust, Gods gelijkenis te zijn.

Geen opmerkingen: