woensdag 29 december 2010

Wapenrusting

Paulus heeft tegen de Efeziërs gezegd: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, . . . want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”
Geestelijke boosheden komen niet voort uit het goddelijk Gemoed en hebben dus geen werkelijke bron, intelligentie of macht. Wanneer wij ons metafysisch werk doen, dagelijks bidden, moeten wij allereerst ons bewustzijn open stellen voor de waarheid omtrent God, de mens, het heelal, de wet en het landsbestuur. Dan moeten we er altijd voor zorgen, dat we niet nalaten de fase van de dwaling te behandelen, die behandeld moet worden.

God is Gemoed, Geest, Leven, Waarheid en Liefde. God is het bewuste, oneindige, eeuwige alomtegenwoordige Zijn. God is het éne scheppend Beginsel, de enige oorzaak. De mens is één met dit oneindig, volmaakt, bewust Gemoed, dat alleen goed en altijd goed is. De mens, als Gods gelijkenis, heeft geen geschiktheid of bekwaamheid om andere dan goede gedachten te denken. Bewuste kennis van dit feit is een volledige bescherming tegen de macht, die verkeerd denken beweert te hebben, om ons te schaden of ons verkeerdelijk te beïnvloeden, want zoals Mrs. Eddy zegt op blz. 210 van The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany: “Goede gedachten zijn een ondoordringbare wapenrusting; daarmede bekleed, zijt gij volkomen beschermd tegen de aanvallen van dwaling van welke aard dan ook.”

Geen opmerkingen: