donderdag 30 december 2010

Verdraagzaamheid

Wij kunnen in de ware zin van het woord verdraagzaam zijn, wanneer wij weigeren zowel voor onszelf als voor onze naasten dwaling in welke vorm dan ook, zowel zonde, ziekte of gebrek, als werkelijk te aanvaarden.
Ten einde ons een beter inzicht te geven en ons te bemoedigen, heeft Mrs. Eddy geschreven in Miscellaneous Writings (blz. 284): "Het kwade is niet iets, waarvoor wij moeten vrezen of vluchten of dat meer werkelijk wordt, wanneer wij het bestrijden. Wanneer het kwade aan zichzelf wordt overgelaten, zal het steeds werkelijker en brutaler worden en meerdere aanspraken doen gelden, maar wanneer wij het met Science tegemoet treden, kan en zal het door Science overwonnen worden." Jacobus bevestigt deze verklaring in de woorden: "Weerstaat den duivel, en hij zal van u vlieden."
In het licht van Waarheid gezien, wordt verdraagzaamheid voor ons een zeer belangrijke eigenschap, welke wij in ons dagelijks leven voortdurend in toepassing moeten brengen. In Christian Science leren wij begrijpen dat we onmiddellijk alle plaats en macht kunnen ontzeggen aan dat wat niet "de schoonheid der heiligheid" (naar de Engelse Bijbelvertaling) weerspiegelt en de alomtegenwoordigheid en almacht van oneindige volmaaktheid kunnen erkennen. Op die manier verwerpen wij het foutieve, stoffelijke geloof, dat verdraagzaamheid van ons zou eisen, dat wij onaantrekkelijke karaktertrekken in onszelf of in anderen geduldig over het hoofd moeten zien, terwijl wij ze toch voor werkelijk blijven houden; het brengt ons daarentegen de ware vreugde, die de zondeloze ikheid en smetteloze reinheid kent van alle zonen en dochteren Gods. Paulus heeft geschreven: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar den Geest."
In gehoorzaamheid aan de woorden van Mrs. Eddy in Message to the Mother Church for 1902 (blz. 2) zullen wij onvermijdelijk de ware geest van verdraagzaamheid tot openbaring brengen: "Te leven en te laten leven zonder onderscheidingen of erkenning te eisen, de goddelijke Liefde te verbeiden, vóór alles de waarheid in ons eigen hart te schrijven, - dit is leven in al zijn gezondheid en volmaaktheid - en het is mijn ideaal voor de mens."
Ons loon voor verdraagzaamheid zal zijn de oogst van een rijker en stralender leven, waardoor wij onszelf en onze naaste medemens ten zegen zijn.

Geen opmerkingen: